Poisťujete nehnuteľnosť? Toto by ste mali vedieť!

Od Jozef Šperka

Dub 27

Poistiť nehnuteľnosť sa vypláca

Nová nehnuteľnosť častokrát stojí množstvo investícií, či už finančných alebo časových. Práve preto sa môže stať, že pri poistení vášho nového domova chcete čo najviac ušetriť. Šetriť čas môže byť v tomto prípade prospešnou vecou, no šetriť každé euro na poistke sa už vyplatiť nemusí. Výška poistnej sumy, ktorú mesačne hradíme, je v porovnaní s výdavkami pri poškodení nepoistenej nehnuteľnosti len minimálnou položkou. Práve preto si treba dať na kvalitnej poistke záležať.

Akú cenu má poistenie?

Výška poistnej sumy závisí od viacerých faktorov. Do úvahy sa berie napríklad výška poistnej čiastky, ktorá bude vyplatená v prípade škody, typ stavby, veľkosť obce, v ktorej sa nachádza či spôsob poistenia. Treba vedieť, že existuje poistenie na novú hodnotu a časovú hodnotu. Nová hodnota je počiatočná cena nehnuteľnosti, ktorá zahŕňa náklady na uvedenie nehnuteľnosti po škodovej udalosti do pôvodného stavu. Časová hodnota je nová cena nehnuteľnosti, ktorá berie do úvahy opotrebenie a zahŕňa náklady na uvedenie nehnuteľnosti do stavu bezprostredne pred škodovou udalosťou.

Nehnuteľnosť a domácnosť nie je to isté

Pri poistení nehnuteľnosti ide o poistenie domu ako takého. Nevzťahuje sa na majetok a vybavenie, ktoré sa nachádza v interiéri nehnuteľnosti. Ak teda chcete poistiť aj veci, ktoré vlastníte, je potrebné aj poistenie domácnosti. Pri poisťovaní pre vás môže byť výhodnejšie poistiť nehnuteľnosť aj domácnosť v jednej zmluve. Pri škodovej udalosti tak máte zabezpečené krytie nehnuteľnosti aj hnuteľného majetku.

Obrana proti zlodejom aj prírodným katastrofám?

Poistenie sa vzťahuje aj na neživelné riziká, ako je napríklad kradnutie či vandalizmus. V poistnej zmluve nájdete vymenované aj všetky živelné riziká, pred ktorými sa môžete poistiť. Medzi základné patrí napríklad požiar, úder blesku či pád lietadla. Pripoistiť si môžete aj riziká povodní, víchric či nebezpečenstvo pádu stromu na nehnuteľnosť. Pri výške poistenia sa berú do úvahy aj rizikové faktory miesta, na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Podpoistenie treba pravidelne sledovať

Podpoistenie je poistenie nehnuteľnosti a domácnosti na nižšiu sumu, ako je jej skutočná hodnota. Vzniknúť môže napríklad vtedy, keď do domácnosti pribudne nové zariadenie, elektronika či vybavenie, ktoré jej hodnotu zvýši, no v poistnej zmluve nie je tento majetok zahrnutý. Voči podpoisteniu sa môžete ochrániť indexáciou, čo je pravidelná úprava výšky poistnej sumy.

Pri poisťovaní nehnuteľnosti je veľmi dôležité detailne si preštudovať zmluvu, aby ste vedeli, na čo máte nárok v prípade škodovej udalosti. Poistnú zmluvu si môžete vyskladať presne podľa vašich potrieb, aby ste mali pokryté všetky položky. Kvalitná poistka by mala v prípade škody pokryť všetky náklady na zabezpečenie rovnakej kvality bývania, na akú ste boli zvyknutí pred škodovou udalosťou.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne poistenia nehnuteľnosti, poraďte sa so svojim finančným poradcom. Určite má pre vás prichystaných niekoľko dôležitých informácií. Pokiaľ nemáte svojho finančného poradcu, tak neváhajte využiť kontakt na tomto webe.