Ste pripravení na IBAN?

Od Jozef Šperka

Dub 27

Čo je to IBAN?

IBAN je skratkou pre International Bank Account Number, ide teda o medzinárodne štandardizovanú formu čísla účtu pre bankových klientov. Táto forma bola vytvorená pre zjednodušenie a automatizáciu cezhraničných finančných prevodov v rámci krajín Európskej únie, Lichtenštajnska, Nórska a Islandu, ktoré sú zjednotené pod názvom SEPA (Single Euro Payments Area, v preklade Jednotná oblasť platieb v eurách). Ide v podstate o zrušenie hraníc pre bezhotovostné platby v eurách. V rámci SEPA sú medzinárodné transakcie vykonávané za rovnakých základných podmienok bez ohľadu na krajinu, v ktorej majú klienti vedený bankový účet.

V spomínaných krajinách je používanie IBAN formátu povinné a od 1.2.2016 na medzinárodný formát bankových čísiel účtov prechádza aj Slovensko. IBAN umožňuje presnú identifikáciu čísla účtu klienta v príslušnej finančnej inštitúcií a jednoznačné určenie krajiny, v ktorej je tento účet vedený. Povinnosť uvádzať BIC (Bank Identifier Code – osem alebo jedenásťmiestny kód banky alebo SWIFT kód príjemcu) zostáva len pri platbách v cudzej mene.

K vášmu číslu pribudne ďalších 10

Z pôvodného čísla účtu, ktoré malo desať číslic a štvormiestneho kódu banky, bude po novom až 24 miestny kód. Už niekoľko mesiacov pred prechodom ste mohli napríklad vo svojom internet bankingu vidieť formát vášho čísla účtu vo forme IBAN. Po prechode by sa malo vaše súčasné číslo účtu automaticky konvertovať do povinného formátu, takisto by sa mali automaticky konvertovať aj čísla účtov, ktoré máte uložené v šablónach či čísla účtov, na ktoré máte nastavený trvalý príkaz. Nové čísla trvalých príkazov bude potrebné pri zadávaní zaviesť už vo formáte IBAN.

Formát čísiel účtov, na ktoré chcete zasielať jednorazové platby, budete musieť vyplniť ručne v internet bankingu, niektoré banky však poskytujú možnosť automatickej úpravy takéhoto čísla. Takisto ak budete číslo účtu uvádzať na tlačivách, prípadne pri platbách šekom, bude potrebné ho napísať ručne. Na tlačivách už dnes nájdete predpripravené políčka pre vpísanie IBAN formátu.

Správny tvar IBAN by ste mali ovládať

24 miestny kód obsahuje okrem kódu vašej banky a čísla účtu napríklad aj kód krajiny či kontrolné číslice. Skladá sa z 5 častí, ktoré tvoria jeden celok.

SK | 68 | 0200 | 000000 | 1234567890

SK – kód krajiny (2 znaky)

68 – kontrolné číslice (2 znaky)

0200 – kód banky (4 znaky)

000000 – predčíslie účtu (6 znakov)

1234567890 – číslo účtu (10 znakov)

V elektronickej podobe sa zadáva IBAN v celku: SK6802000000001234567890

V listinnej podobe sa IBAN rozdeľuje na štvorčíslia: SK68 0200 0000 0012 3456 7890

Kontrolné číslice sú rôzne a vypočítavajú sa automaticky podľa špecifického vzorca. Úprava je opatrením Národnej banky Slovenska č. 8/2009 a IBAN je tvorený podľa normy STN ISO 13616. Na internete je možné nájsť aj kalkulačky prevodov súčasných čísel bankových účtov do formátu IBAN, ktoré vám zjednodušia proces tvorby vášho nového čísla účtu v povinnom formáte.