Uzatvárate životnú poistku? Týchto 6 vecí by ste mali vedieť

Od Jozef Šperka

Dub 27

Poistné riziká vyberajte dôsledne

Ideálne poistenie by malo byť také, ktoré v prípade dlhodobejšieho výpadku príjmu zabezpečí pre vás a vašu rodinu dostatočnú životnú úroveň. Medzi poistné riziká patrí poistenie pre prípad smrti, trvalých následkov v prípade úrazu, chorôb či dlhodobá práceneschopnosť. Keďže poisťovne častokrát skúmajú aj zdravotný stav človeka, je vhodnejšie, keď sa poistíte v mladom veku a na dlhšiu dobu.

Nastavte si výšku poistného krytia podľa svojich schopností

S výškou poistného krytia priamo úmerne rastie aj výška poistného, ktoré pravidelne odvádzate poisťovni. Suma, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade potreby, by mala byť minimálne vo výške vášho ročného príjmu. Preto treba dôkladne zvážiť, akú sumu môžete mesačne na poistku odvádzať, aby to neovplyvnilo váš rodinný rozpočet a akú kvalitu poistenia požadujete. Ak chcete ušetriť, môžete si nastaviť splátky na dlhší časový úsek, napríklad polročne alebo ročne.

Životné poistenie môže nahradiť aj poistenie úveru. Nemusíte mať dve rozličné poistky, v klasickom životnom poistení existuje aj možnosť pripoistenia schopnosti splácať úver v prípade poistných rizík.

Cenu mesačných splátok poistky ovplyvňuje aj vaša práca

Ak vaše zamestnanie patrí medzi rizikové povolania, cena vašej životnej poistky vás môže vyjsť drahšie. Cenu zvyšuje aj vek, či záľuba vo vybraných rizikových športoch. Preto s uzavretím životnej poistky netreba čakať, ale poistiť sa radšej v mladom veku, kedy vás môže poistenie vďaka dobrej zdravotnej kondícii vyjsť lacnejšie.

Rodinu môžete poistiť v jednej zmluve. Ušetríte!

Ak má každý z vašich rodinných príslušníkov vlastnú životnú poistku, môžete ich zjednotiť do jednej súhrnnej zmluvy. Minimalizujú sa tak poplatky za vedenie celej poistnej agendy, výpočet výšky poistného pre všetky osoby poistené v jednej zmluve sa môže znížiť dokonca až o 40%. Mnohé poisťovne ponúkajú aj špeciálne balíky pre postenie celej rodiny či dokonca zľavy na poistnom.

V životnej poistke môžete aj sporiť

Nie je to podmienkou, no životné poistky v dnešnej dobe ponúkajú aj možnosť sporenia. Treba však dôkladne zvážiť, či sa vám takéto sporenie skutočne oplatí, alebo vám postačuje poistné krytie v prípade nečakanej udalosti. V tomto prípade si môžete vybrať medzi kapitálovým životným poistením a investičným životným poistením, ktorých úlohou je okrem poistenia aj zhodnocovanie úspor.

Pri kapitálovom životnom poistení časť sumy sporíme a časť putuje priamo na poistenie. Výhodou je garancia minimálneho zhodnotenia sporenej sumy, no nevýhodou je nízky úrok.

Vyšší výnos možno získať investičným životným poistením, pričom klient si sám vyberá fond, v ktorom bude poisťovňa investovať jeho financie. Výnos však nie je garantovaný a klient tak môže z nasporených peňazí veľa získať, ale na druhej strane aj stratiť.

Každá poistka je individuálna

Dôležité pri poistení je jeho kvalitné nastavenie tak, aby ste platili primeranú sumu za poistenie a v prípade poistnej udalosti dokázala poistka pokryť vaše náklady. Pre každý prípad treba poistenie nastaviť individuálne, vďaka vhodnému výberu životnej poistky môžete ušetriť čas aj peniaze.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne uzatvorenia životnej poistky, poraďte sa so svojim finančným poradcom. Určite má pre vás prichystaných niekoľko dôležitých informácií. Pokiaľ nemáte svojho finančného poradcu, tak neváhajte využiť kontakt na tomto webe.