Viete ako darovať 2% z dane?

Od Jozef Šperka

Dub 27

Ak ste podali daňové do termínu, môžete darovať

Pokiaľ ste daňové priznanie podali do 31.3.2016, prípadne vám zamestnávateľ vyhotovil ročné zúčtovanie, podiel zaplatenej dane je minimálne 3 eurá a do konečného dátumu podávania daňových priznaní nemáte nedoplatok na dani z príjmu, môžete svoje 2% darovať. Pokiaľ ste však požiadali o odklad daňového priznania alebo budete daň splácať v splátkach, celá daň bude putovať do štátneho rozpočtu a nárok na darovanie 2% zaniká.

Darovať môžete aj 3% z dane, pokiaľ ste v uplynulom roku vykonávali dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín a predložíte písomné potvrdenie tejto činnosti. Svoje percentá z daní, pokiaľ ste zamestnanec alebo fyzická osoba, môžete venovať len jednému prijímateľovi.

Právnické osoby môžu darovať 1% z dane z príjmu, v prípade že do 31.3.2016 nedarovala 0,5% dane na verejnoprospešné účely. Pokiaľ právnická osoba 0,5% dane z príjmu za rok 2015 darovana na tieto účely, môže darovať 2% zo svojej dane. Právnické osoby môžu svoje percentá z dane z príjmu venovať viacerým prijímateľom, pričom minimálna výška daru pre jedného prijímateľa je 8 eur.

Tlačivá a termíny treba sledovať

Pre darovanie 2% z daní z príjmu je potrebné predložiť vyplnené tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane do výšky 2% alebo 3%. Do tlačiva sa vyplnia údaje o prijímateľovi a výška sumy, ktorú chcete darovať. Vyplnené tlačivo je potrebné predložiť daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska do 30.4.2016. Daňový úrad má lehotu 90 dní na prevedenie vašich 2% alebo 3% z dane z príjmu prijímateľovi.

Od roku 2016 môže prijímateľ vedieť, že práve vy ste poslali svoje 2% alebo 3% z dane z príjmu. V tlačive je potrebné uviesť zaškrtnutím súhlas so zaslaním vašich kontaktných údajov.