Vedeli ste, že zo stavebného sporenia môžete získať úver?

Od Jozef Šperka

Kvě 15
Hypotekárny úver

Štátna prémia a dobrý úrok sa vypláca

Hoci v dnešnej dobe ľudia dávajú prednosť hypotékam, možnosť úveru zo stavebného sporenia má taktiež svojich nadšencov. Jedným z dôvodov rozhodnutia sa pre úver zo stavebného sporenia je napríklad možnosť získania štátnej prémie, ktorá sa každoročne vypláca všetkým sporiteľom. V roku 2016 bola určená jej maximálna výška na 66,39 €. Vklady sporiteľa spolu so štátnou prémiou sa úročia celkom výhodnou úrokovou sadzbou, čo môže pri rozhodovaní zavážiť.

Prvoradé je sporiť

Pokiaľ však chcete nad úverom zo stavebného sporenia uvažovať, najskôr si stavebné sporenie musíte založiť. Pri stavebnom sporení je predpoklad, že kúpu nehnuteľnosti plánujete už niekoľko rokov vopred. Na začiatku sporenia sa určuje takzvaná cieľová suma, čo je suma, ktorá obsahuje nasporené financie, úroky, stavebnú prémiu a stavebný úver. Nárok na čerpanie stavebného úveru máte vtedy, ak dosiahnete minimálne 25% hodnoty celkovej sumy úveru na sporení, ktoré trvá minimálne dva roky. Takisto je potrebné dosiahnuť hodnotiace číslo 64, ktoré zohľadňuje výšku, pravidelnosť, dobu sporenia, minimálne vklady a mnoho iného, čo závisí od podmienok zvolenej sporiteľne.

Pevné splátky a nízky úrok môžu byť istotou

Pokiaľ chcete mať istotu, že počas celej doby splácania úveru sa výška splátky nezmení a takisto ani úrok, úver zo stavebného sporenia je dobrou voľbou. Podmienky sú garantované počas celej doby splatnosti a úrokové sadzby sú relatívne nízke, spravidla sa pohybujú okolo 2,9% ročne.

Skočiť si môžete aj do medziúveru

O takzvaný medziúver si môžete požiadať vtedy, ak potrebujete získať úver zo stavebného sporenia okamžite, no podmienky jeho získania ste ešte nesplnili. Úrok však nie je stále rovnaký, je však možnosť fixácie úrokovej sazdby na obdobie, dokým medziúver nepreklenie do normálneho stavebného úveru. Istina však zostáva rovnaká, klient spláca úroky len z medziúveru, počas celého jeho trvania. Okrem splácania úrokov je však stále potrebné aj sporiť až dovtedy, dokým nesplníte podmienky pre získanie riadneho úveru zo stavebného sporenia, pri ktorom teda následne získate lepší úrok a pevné splátky.