S bezhotovostným platobným stykom môžete platiť pohodlne

Od Jozef Šperka

Čec 13

Bezhotovostný platobný styk je možné realizovať prostredníctvom bánk a ich systémov elektronického bankovníctva. Pri tomto type platobného styku sa využívajú takzvané depozitné alebo bankové peniaze. Realizuje sa presunom financií medzi jednotlivými bankovými účtami. Podmienkou bezhotovostného platobného styku je teda existencia bankových účtov účastníkov platby.

Peniaze na účte môžu byť pripísané takmer okamžite. Ale aj nemusia

Pokiaľ ide o prevod medzi účtami v jednej banke, ide o vnútrobankový prevod, vďaka ktorému máte financie na účte spravidla okamžite. Pokiaľ ide o medzibankový prevod, teda posielate financie na účet do inej banky, môže tento úkon trvať od niekoľkých hodín do približne 2-3 dní.

Bezhotovostné operácie majú viacero foriem

Jednou z nich je napríklad platobný príkaz na úhradu, ktorý môže byť jednorazový alebo trvalý.

Jednorazový príkaz na úhradu býva spravidla využívaný na jednorazové platby, prípadne na individuálne alebo hromadné bezhotovostné platobné styky. Trvalý platobný príkaz realizuje pravidelné platby, ktorých výška sa nemení, automaticky stiahnutím určenej sumy priamo z bankového účtu. Šetrí čas a vy nemusíte sledovať termíny, kedy je čo potrebné zaplatiť.

Ďalšou operáciou bezhotovostných platieb je platobný príkaz – súhlas na inkaso. Táto operácia sa využíva pri pravidelných platbách, ktorých výška sa môže meniť. Vypláca sa na základe žiadosti v deň splatnosti, ktorý si vopred stanovíte. Takisto ušetríte čas a budete mať istotu, že vaše účty sú zaplatené.

Okrem iného medzi bezhotovostné platby patrí aj cezhraničný platobný styk, pri ktorom môžete uhrádzať aj zahraničné platby. Je však potrebné si túto službu vopred overiť vo vašej banke a zistiť, či spolupracuje so zahraničnou bankou, do ktorej chcete peniaze zaslať a takisto, či je do tejto krajiny možné finančný obnos zaslať z vašej banky.