Dajte svojmu automobilu havarijnú poistku ako prevenciu!

Od Jozef Šperka

Pro 01

Havarijné poistenie je dobrovoľné

Havarijnú poistku motorového vozidla mať nemusíte, na rozdiel od povinného zmluvného poistenia, ktoré by zo zákona mal mať každý automobil. Prečo teda investovať do niečoho, čo už máte poistené? Havarijné poistenie totiž slúži predovšetkým na náhradu škôd, ktorú spôsobíte vy, živelné pohromy alebo pre prípad odcudzenia automobilu. Je to v podstate prevencia, ktorá sa vyplatí, vzhľadom na to, koľko dopravných nehôd v poslednej dobe vidieť na cestách. Či už je to ťukanec alebo väčšia nehoda, jazdenie bez pripoistenia, respektíve havarijného poistenia, by vás mohlo vyjsť poriadne draho.

Na čo všetko slúži havarijná poistka?

Dalo by sa povedať, že takmer na všetko, čo sa týka škôd na automobile. Poistné krytie havarijného poistenia motorového vozidla sa dá rozdeliť na dva typy:

Základné havarijné poistenie

V tomto prípade ide o poistenie základných rizík, akými sú havária alebo živel. Ak teda máte dopravnú nehodu, či už vašim alebo cudzím pričinením, poisťovňa vám škody preplatí. Takisto aj v prípade živelných katastrof, medzi ktoré sa radia napríklad povodne, požiare a podobne.

Rozšírené poistné krytie

Okrem havárie a živelných katastrof môžu nastať aj iné scenáre. Práve preto sa môžete pripoistiť proti vandalizmu, teda úmyselnému poškodeniu vozidla, či odcudzeniu automobilu. Pripoistenie zahŕňa napríklad aj poškodenie čelného skla či iných skiel, odcudzenie časti automobilu (napríklad pneumatiky, autorádia…), krádež alebo poškodenie batožiny. Poistné krytie môže zahŕňať aj náhradu škôd po úraze či trvalé následky úrazu.

Dostanete aj asistenčné služby!

Poisťovne k havarijnému poisteniu motorového vozidla ponúkajú aj základný balík asistenčných služieb, ktorých rozsah je definovaný v podmienkach zmluvy. Za príplatok môžete mať aj ďalšie služby, ktoré už jednotlivé poisťovne v rámci príplatkových balíkov ponúkajú.

Cenu ovplyvňuje aj značka

Sumu havarijného poistenia motorového vozidla ovplyvňuje viacero faktorov a jedným z nich je napríklad aj značka automobilu, jeho výbava, trieda a podobne. Jednotlivé značky majú rozdelenie rizikového faktoru podľa toho, aká je ich hodnota. V prípade hodnotenia celkovej sumy poistného sú medzi faktory pripočítavané aj poistené riziká a spoluúčasť.

Ak nechcete riskovať, havarijné poistenie motorového vozidla môže byť pre vás výhodným krokom. Prevencia je lepšia, ako riešenie následkov bez poistenia.